dry needling

dry needling

Dry needling

Dry needling is een behandelingsmethode voor spierproblemen. Hierbij worden heel dunne naaldjes gebruikt om spanningspunten aan te prikken.
Deze spanningspunten in spieren noemen we triggerpoints. Triggerpoints kunnen ontstaan door een continue laagdrempelige overbelasting, een heel stevige kortdurende overbelasting of een repetitieve overbelasting. Triggerpoints kunnen lokaal pijn geven, alsook uitstralende pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen.

In plaats van klassieke oppervlakkige druk te gebruiken om diepe triggerpoints op te lossen (vb. met de duim en of met een balletje), kan met deze techniek vlotter de kern van het probleem bereikt worden. Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Dry needling probeert bepaalde spieren te ontspannen, acupuntuur heeft een energetische werking.

www.trigger.be
www.dryneedling-gent.be