Fysiologische Kettingen methode Busquet

kettingen-van-busquet

links

http://www.fysiologische-kettingen.com
http://www.methode-busquet.com/

fysiologische kettingen

De fysiologische kettingen vormen de anatomische circuits waarlangs het lichaam zich organiseert. Er is een volledige integratie van anatomie en fysiologie van kop tot teen.

De methode van de fysiologische kettingen baseert zich in eerste instantie op een globaal en volledig onderzoek, dat de spanningspunten in gans het lichaam ter hoogte van de verschillende kettingen in kaart brengt. Daardoor wordt de oorzaak van pijnen, compensaties, dysfuncties en misvormingen duidelijk.

Het is een manuele behandelmethode om:

– parasitaire spanningszones in de weefsels op te heffen
– het algemeen functioneren te verbeteren
– de statiek te verbeteren
– functionele problemen over het ganse lichaam op te lossen

De methode is eenvoudig en concreet, en kan op iedereen toegepast worden, vanaf de geboorte tot op meer gevorderde leeftijd.
De technieken die hierbij worden gebruikt zijn fasciale ontspanning, rekkingen en specifieke mobilisaties. We proberen een evenwichtsherstel te bekomen op musculair, articulair, visceraal en craniaal niveau.

busquet